40 Yaş Altı Kadın Check-up

Poliklinik Muayeneleri

·         Dahiliye muayenesi

·         Jinekolojik muayene/Trans vajinal ultrason ile

Pap smear alınması ve değerlendirilmesi Kan Tetkikleri

·         Fosfor

.         Demir - Demir Bağlama

·         Açlık kan şekeri

·         ALP

·         Hemogram (18 parametre)

·         Kalsiyum

·         Total kolesterol

·         LDL kolesterol

·         Trigliserid

.         Vitamin-D

.         B12

Enfeksiyon Tetkikleri

·         CRP

·         Sedimentasyon

Metabolizma ve Karaciğer Tetkikleri

·         TSH

·         AST

·         ALT

Hepatit Markerler (Sarılık Tetkikleri)

·         Anti-HBs

·         HBsAG

Böbrek Fonksiyon Tetkikleri

·         BUN

·         Kreatinin

·         Tam idrar analizi

·         Ürik asit

Gaitada Gizli Kan

Kalp Faktörü Tetkikleri

·         EKG

Radyolojik Tetkikler

·         Akciğer Grafisi Tek Yön

·         İki taraflı meme ultrasonu

·         Tüm Batın ultrasonu