40 Yaş Üstü Kadın Check-up

Poliklinik Muayeneleri

·         Dahiliye muayenesi

·         Jinekolojik muayene/Trans vajinal ultrason ile

Pap smear alınması ve değerlendirilmesi

Kan Tetkikleri

·         Açlık kan şekeri

·         ALP

.         Demir - Demir Bağlama

·         Fosfor

·         Hemogram (18 parametre)

·         Kalsiyum

·         Total kolesterol

·         Trigliserid

.         B12

.         Vitamin-D

.        Selenyum

.        Progesteron

.        Östrojen

.        HA1C

Enfeksiyon Tetkikleri

·         CRP

·         Sedimentasyon

Metobilizma ve Karaciğer Tetkikleri

·         ALT

·         AST

·         TSH

Hepatit Markerler (Sarılık Tetkikleri)

·         HBsAG

·         Anti-HBs

Böbrek Fonksiyon Tetkikleri

·         BUN

·         Kreatinin

·         Tam idrar analizi

·         Ürik asit

Gaitada Gizli Kan

Kalp Faktörü Tetkikleri

·         EKG

Radyolojik Tetkikler

·         Akciğer Grafisi Tek Yön

·         DEXA (kemik dansitometre) tüm vücut

·         İki taraflı meme ultrasonu

·         Tüm Batın ultrasonu