Çocuk Check-up

Poliklinik Muayeneleri

·         Çocuk Hastalıkları muayenesi

Kan Tetkikleri

·         Hemogram (18 parametre)

·         Kan Grubu

·         Açlık kan şekeri

.        Alerji Testi

Hepatit Markerler (Sarılık Tetkikleri)

·         Anti-HBs (ELFA)-kantitatif

Böbrek Fonksiyon Tetkikleri

·         Tam idrar analizi

Radyolojik Tetkikler

·         Akciğer Grafisi Tek Yön