40 Yaş Üstü Erkek Check-up

Poliklinik Muayeneleri

·         Dahiliye muayenesi

·         Kardiyoloji muayenesi

·         Üroloji muayenesi

Kan Tetkikleri

·         Açlık kan şekeri

·         ALP

·         Kalsiyum

.         Demir - Demir Bağlama

·         Anti HIV

·         Hemogram (18 parametre)

·         Total kolestrol

·         LDL kolestrol

·         HDL kolestrol

·         Trigliserid

.         B12

Enfeksiyon Tetkikleri

·         CRP

·         Sedimentasyon

Metabolizma ve Karaciğer Tetkikleri

·         ALT

·         AST

·         TSH

Hepatit Markerler (Sarılık Tetkikleri)

·         HBsAG

Böbrek Fonksiyon Tetkikleri

·         BUN

·         Kreatinin

·         Tam İdrar Analizi

·         Ürik asit

Gaitada Gizli Kan

Kalp Faktörü Tetkikleri

·         EKG

.         EKO

.         EFOR

.         Kardiyak Testler

Radyolojik Tetkikler

·         Akciğer Grafisi Tek Yön

·         Tüm Batın ultrasonu

Prostat Tetkikleri

·         Total PSA