Gebelik Planlayan Kadınlar için Check-up

Poliklinik Muayeneleri

·         Dahiliye muayenesi

·         Jinekolojik muayene/Trans vajinal ultrason ile

Smear alınması ve değerlendirilmesi Kan Tetkikleri

·         Açlık kan şekeri

·         Demir

·         Hemogram (18 parametre)

·         Kalsiyum

·         Anti HIV

·         Total kolesterol

·         LDL kolesterol

·         Trigliserid

.         Yumurtalık çalışma hormonları kontrol testleri

Enfeksiyon Tetkikleri

·         Sedimentasyon

Metabolizma ve Karaciğer Tetkikleri

·         TSH

·         ALT

Hepatit Markerler (Sarılık Tetkikleri)

·         HBsAG

·         Anti-HCV (MEIA)

Böbrek Fonksiyon Tetkikleri

·         Tam idrar analizi

·         Kreatinin

Gaitada Gizli Kan

Kalp Faktörü Tetkikleri

·         EKG

Radyolojik Tetkikler

·         Akciğer Grafisi Tek Yön

·         Üst Batın ultrasonu

Anti Rubella IGG

Anti Toxoplazma IGG