Uyku Gözlem

Vatan Hastanesi uyku labaratuvarında horlama, uykuda nefes durumları, gündüz aşırı uyku hali ve uykusuzluğa neden oluşturabilecek tüm durumlar araştırılabilmekte parasomniler ile epilepsinin ayırıcı tanısı yapılabilmekte, sekronize video- EEG monitorizasyon sistemiyle uykuda geçirilen epileptik nöbetler tanınabilmektedir. 

Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu, Obezite Hipoventilasyon Sendromu tanısı alan hastalarda ise CPAP veya BIPAP adı verilen hava komplesörlerinin basınç düzeyleri belirlenerek tedavileri düzenlenmektedir.