Nöroloji

Nöroloji, beyin, omurilik, omurilikten çıkan sinirler ve kaslardan kaynaklananhastalıkların teşhis ve tedavisi ile uğraşan bir bilim dalıdır.
 
En sık görülen nörolojik hastalıklar:
 
- Baş ağrıları,
- Damar tıkanıklığı sonucu gelişen geçici ve kalıcı felçler,
- Kendiliğinden veya yüksek tansiyon sonucu gelişen beyin içi kanamalar,
- Baş dönmeleri-dengesizlik ve sersemlik hissi,
- Bunama-unutkanlık,
- Sara hastalıkları-bayılmalar (epilepsiler),
- Ellerde ve ayaklarda uyuşma, yanma, karıncalanma, güçsüzlük ve halsizlik hissi,
- Şuur bulanıklığı, şuur kaybı-koma hali,
- Yüz felçleri,
- Yürüyüş bozuklukları, denge kaybı, konuşma bozukluğu,
- İstemdışı hareketler, tik bozukluğu, baş ve ellerde titreme rahatsızlıları ile kas hastalıklarıdır.
 
Ağrı: Vücudumuzun herhangi bir bölgesinde veya organında çeşitli içsel, biyolojik, kimyasal, dışsal veya fiziksel etkenlerle açığa çıkan uyaranlarla oluşan ve duyu sinirleri aracılığı ile beyine iletilip algılanan, rahatsızlık verici bir duyudur. Kişiyi tehlikelerden korumaya yönelik erken uyarıcı bir sistemdir.
 
Baş Ağrısı: Başın tümünü veya bir bölgesini tutan ağrı veya rahatsızlık hissi olarak tarif edilir.
Bir insanın ömrü boyunca karşılaşabileceği en sık ağrı çeşididir. Baş ağrısı önemli bir hastalık belirtisi olabildiği gibi, bir hastalıkla ilgili de olmayabilir.
Özellikle ilk defa gelişen ani ve şiddetli olan, uzun zamandır özellik değiştirerek devam eden baş ağrıları, mutlaka önemsenip nöroloji ünitesine başvurulmalıdır.
En sık görülen baş ağrıları, migren ve günlük gerilim tipi ağrılarıdır.
 
Migren: Başın tümünü veya bir tarafını tutan, şiddetli bulantı, kusmaya yol açan, baş hareketleri ile artan, ses ve ışığa karşı tahammülsüzlüğün eşlik ettiği bir baş ağrısı şeklidir. Süresi 3 saat ile 3 gün arasında değişebilir. Kadın nüfusunun % 21′ inde, erkek nüfusunun ise %19′unda görülmektedir.
Yıllarca değişik sıklıklarla tekrarlayan kronik bir baş ağrısı olup, kişinin yaşam kalitesini ve iş verimini düşüren bir hastalıktır.
 
Felçler (inmeler): Genellikle ileri yaşlarda görülür. Beyin damarlarının tıkanması veya yırtılması neticesi oluşan beyin içi kanamaları sonucu meydana gelir.
 
- Felcin öncü belirtileri ve riski arttıran durumlar:
- Kısa süreli gelip geçici hafif felçler,
- Dilde ağırlaşma,
- Kısa süreli şuur kaybı,
- Dengesiz yürüme, baş dönmesi, çift görme,
- Vücudun yarısında uyuşma,
- Kontrolsüz veya tedavisiz yüksek tansiyon,
- Kalp kapak hastalıkları, ritim düzensizliği,
-Tedavisiz yüksek kolesterol düzeyi ve şeker hastalığı.
 
Sara Hastalığı (bayılma, havale geçirme, epilepsiler): Genellikle çocuk yaş gurubunda olmak üzere, tüm yaşgruplarında görülebilen, beynin bütünü veya bir bölgesinde anormal, aşırı kontrolsüz elektriksel deşarj sonucu gelişir. En şiddetlisi şuur kaybı, kasılma, titreme ve morarmanın eşlik ettiği tip olup, süresi uzarsa hayati tehlike yaratan büyük-ağır sara nöbetidir. Bazen de sadece kısa süreli dalgınlık, şaşkınlık, vücudun bir bölgesinde kontrol edilemeyen kasılma ve nedensiz düşme atakları, sıçrama-irkilme tarzında da olabilir.
 
Baş Dönmesi (Vertigo):
Sıklıkla ani gelişen, kişiyi oldukça rahatsız eden, genellikle kısa süreli bulantı, kusma ve terlemenin eşlik eftiği etraf dönmesi veya dengesizlik halidir. Kişinin yürümesini ve ayakta durmasını zorlaştırabilir. Özellikle beraberinde çift görme, dilde ağırlaşma, şuur bulanıklığı, bir tarafa çekilme-düşme eğilimi veya vücut yarısında uyuşma-kuvvet kaybı varsa, en kısa zamanda bir nöroloji uzmanına muayene olunmalıdır.
Baş ağrıları, felçler, sara hastalıkları, baş dönmesi, hafıza zayıflaması, bel-boyun ağrıları, el ve ayaklarda uyuşma-yanmaları, komalar ve diğer nörolojik hastalıklar, hastadan hastalık ile ilgili şikayetlerin dinlenerek, fiziki ve nörolojik muayenesi yapılarak değerlendirilmelidir.
Gerekli görüldüğünde hastalığın sebebinin tespiti ve tedavi seyrinin takibi için Bilgisayarlı Beyin Tomografisi (BBT), Manyetik Rezonans (MR), Elektroensefalografi (EEG), Elektronöromiyografi (EMG) ve laboratuar incelemelerine baş vurulmalıdır.
 
Uz. Dr. Ali TOMAR