Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Ünitesi;
 
Acili, poliklinikleri, yataklı tedavi hizmetleri, bebek odası ve yenidoğan yoğun bakım ünitesi ile hizmet vermektedir. Ünitemizde uzman pediatristlerden oluşan güçlü bir kadro ile 0-15 yaş arası çocukların fiziksel ve mental gelişim takibi( Sağlıklı çocuk büyüme, beslenme takibi,ve aşıları, tüm çocuk hastalıklarının teşhis ve ayaktan ve yatarak tedavileri yapılmaktadır .Sık tekrarlayan bronşit, geçmeyen öksürük ve astımlı çocukların teşhis ve tedavisi,Büyümede gecikme, ergenlik bulgularının erken veya geç ortaya çıkması gibi hormonal bozuklukların takibi Çocukluk çağında görülen kusma, beslenme bozukluğu, kabızlık şikayetlerinin tedavisi Tekrarlayan idrar yolu hastalıkları, idrar kaçırma Çocukluk çağı hastalıkları ve anemilerinin takip ve tedavisi  
 
Yenidoğan Bakım
 
Sağlıklı bir bebek, güvenli bir gelecek;
Doğum kadar, sonrasına da önem verilen Kahramanmaraş Vatan Hastanesi’nde tüm bebekler doğumun hemen ardından özel yeni doğan biriminde bakıma alınırlar. 
Isı, nem ve oksijen miktarları bakımından optimum düzeyde tutulan havası, 20 adet yatağı ve özel olarak dizayn edilmiş yapısıyla yeni doğan ünitemiz, bebekler için ideal koşulların sağlandığı bir mekandır. 
Çok sayıda bebek hemşiresi ve uzman doktor denetiminde taburcu olana dek gözetim altında tutulan bebekler, emzirme saatlerinde anneleriyle buluşmakta ve süt almakta zorlanan bebekler için annelerinin sütü özel pompa yardımıyla çekilip besleme yapılmaktadır. 
Doğumun ardından genel kontrollere tabi tutulan bebeklere doğumsal hipotiroidi açısından TSH, fenilketonüri açısından Guthrie testleri, doğumsal kalça çıkığı açısından kalça ultrasonografisi tarama amaçlı olarak uygulanır.
 
Yenidoğan Yoğun Bakım
 
Yenidoğan dönemi (neonatal dönem); bebeğin yeni koşullara uyum sağladığı ve hayatın ilk dört haftasını kapsayan bir dönemdir. Yenidoğan dönemi önemlidir. Çünkü dünyada, bebek ölümlerinin yarısından fazlası hayatın ilk dört haftasında, bunların da büyük bir çoğunluğu ilk 24 saat içinde olmaktadır