Anestezi ve Reanimasyon

Özel SULAR VATAN HASTANESİ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü hastanemizin ameliyathanesinde, yoğun bakımlarda ve acil polikliniğinde her yaş ve hastalık grubuna ameliyat öncesinde  (preoperatif), ameliyat sırasında (peroperatif) ve ameliyat sonrasında (postoperatif)  hizmet vermektedir.
 
Özel SULAR Vatan Hastanesi anesteziyoloji  ve reanimasyon bölümü bilim ve teknolojinin ulaştığı son aşamaları yansıtan teknolojik alt yapı ile donatılmış ve bilimsel nitelikleri yüksek konularında deneyimli ve uzman doktorlardan oluşmaktadır. Teknolojideki gelişmeler ve yeni tıbbi yöntemler anesteziyi hastalar ve cerrahlar açısından “ konforlu” bir hale getirmiştir.