Dahiliye ve Nefroloji

Nefroloji Bölümü;

Nefroloji hipertansiyon ve elektrolit bozuklukları dahil olmak üzere böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisi, ve diyaliz ve böbrek nakli gibi böbrek yerine koyma tedavileri ile ilgilenir. Hastalar nefroloji uzmanına akut böbrek hasarı (yetmezliği), kronik böbrek hastalığı (yetmezliği), idrardan kan gelmesi, idrardan protein kaçağı, ağrılı idrar yapma, vücun şişmesi (ödem), böbrek taşları, hipertansiyon, diyabetin böbrek tutulumu (diyabetik nefropati), romatizmal hastalıklar gibi sistemik hastalıkların böbreği etkilemeleri, böbrek iltihapları (nefrit, piyelonefrit, gibi), idrar yolları infeksiyonları, kistik böbrek sorunları, asit-baz dengesi bozuklukları ve sıvı-elektrolit bozuklukları nedeni ile gönderilirler. Nefroloji uzmanının yaptığı işlemler arasında böbrek biyopsisi, hemodiyaliz katateri yerleştirme, periton diyaliz katateri yerleştirme, hemodiyaliz fistülü yönetimi, periton ve hemodiyaliz hastalarının izlem ve yönetimi, böbrek nakline aday hastayı hazırlama, nakil sırasında ve nakilden sonra hastanın izlem ve yönetimi de yer alır.